Splošni pogoji

Stran www.aktivnamami.si in vse objavljene vsebine na tej strani so last podjetja Športne dejavnosti, Nuša Repovž s.p. Vsebine se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in brez dovoljenja podjetja, se jih ne sme razmnoževati, kopirati ali distribuirati na katerikoli drug način.

Podjetje si pridržuje pravico do vseh sprememb vsebine, ki so objavljene na spletni strani www.aktivnamami.si.

1. Splošno

Splošni pogoji spletne strani aktivnamami.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) + zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Spletno stran upravlja podjetje Športne dejavnosti, Nuša Repovž s.p., Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 6669824000, davčna številka: 39152995.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani aktivnamami.si, pravice in obveznosti kupca, člana in spletne strani ter urejajo poslovni odnos med aktivnamami.si in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vedno zagotovil naslednje informacije:

 • Podatke podjetja (ime, sedež in številko registra)
 • Kontaktne podatke podjetja (email, telefon)
 • Bistvene lastnosti spletnih tečajev
 • Dostopnost tečajev oz. storitev (vsak tečaj oz. storitev, ki jo ponuja aktivnamami.si bo kupcu dostopen v razumljivem roku)
 • Cene so jasno in nedvoumno določene
 • Način plačila in uveljavljanje storitve
 • Rok, v katerem je možno odstopiti od storitve in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen)
 • Pojasnilo postopka ob pritožbi

3. Ponudba storitev

Storitev, vadba za mamice in nosečnice poteka tako osebno, kot tudi na daljavo in v online programu Aktivna mami.

3.1. Vadba osebno (v živo in/ali na daljavo): Vsak član, ki plača storitev, mu je to omogočeno koristiti za celotno obdobje, glede na plačilo karte (mesečna ali trimesečna). Vsaka članica mesečno prejme 8 vadb. Če se vadbe zaradi upravičenega razloga ne mora udeležiti, je potrebno to vodji programa sporočiti vsaj 12 ur prej. Na podlagi tega se potem dogovorite za prenos ali nadomeščanje termina.

3.2. Online vadba: Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba spletnih treningov ažurira in spreminja pogosto in hitro. Vse tečaje, treninge in ostale storitve izvajajo strokovnjaki iz izbranih panog, za katere se tako strokovnjaki kot ponudnik zavezujejo, da bodo ponujene storitve vedno najvišje kvalitete in v zadovoljstvo uporabnikov. Vsak član, ki je kupil spletni trening, si lahko ogleda posnetek in ima tudi dostop do vseh posnetkov, ki so na voljo. Plačilo storitve kupcu zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino tečaja, ki ga je kupil.

4. Način plačila

4.1. Vadba osebno (v živo in/ali na daljavo): Vsak član vadbe za mamice in nosečnice, ki se odvija osebno v Vigorground centru v Ljubljani, lahko storitev poravna v centru na recepciji. Možnosti so plačilo prek kartice ali gotovinsko plačilo. Če član želel plačati preko nakazila UPN na TRR, je to možno z dogovorom z Nušo Repovž s.p. Ta možnost plačila je tudi edina možnost, če se vadeči odloči za vadbo na daljavo preko spletnih aplikacij. Ob prijavi prek kontaktnega obrazca na mail dobi vadeči dobi predračun, ki ga poravna prek UPN obrazca na TRR. Po poravnanem predračunu prejme tudi original račun.

4.2. Online vadba: V primeru online vadbe ponudnik omogoča naslednje vrste plačila:

 • s kreditno kartico
 • preko PayPal-a
 • preko nakazila UPN na TRR (zgolj za letno naročnino)

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna na njegovem e-mailu.

 

5. Plačilo naročnine

5.1. Vadba osebno (v živo in/ali na daljavo): Vezano na zgornjo točko, vadečemu karta velja od prvega treninga 30 dni, razen v primeru ko se je vadeči odločil za plačilo 3 mesečne karte, ko mu ta velja 90 dni od prvega obiskanega treninga. Veljavnost karte je možno podaljšati, vendar le v primeru upravičenih razlogov (bolezen, neprestavljivi dogodki, poškodbe, ipd), a le v predhodnem dogovoru z izvajalko vadbe (Nuša Repovž s.p.).

5.2. Online vadba: Program AktivnaMami je strategija, v sklopu katere tedensko prejemate nove vsebine in lahko ves čas koristite dodatne usluge, zato je vezana na naročnino. Program je 3 mesečna smiselna celota, ki se dopolnjuje in postaja vedno bolj celostni program.
V kolikor ste izbrali plačilo na transakcijski račun, boste lahko do treninga dostopali, ko bo plačilo pri nas vidno.
Plačilo mora biti izvedeno v istem dnevu!
Datum naročila je tudi datum začetka naročnine za vse načine plačil.
Cene vključujejo DDV.

5.3. Odstop od pogodbe:

Osebna vadba (v živo in/ali na daljavo): OSEBNE STORITVE ALI VADBA NA DALJAVO: Pri osebni izvedbi storitve ali vadbi na daljavo, lahko z vadbo prenehate kadar si zaželite, a vam kupnine v tem primeru ne vrnem. Zato vam, predno se odločite za vadbo ponudim prvo brezplačno uro, kjer vidite, kaj vam vadba ponuja in kaj boste za kupnino dobile. Če se po preteklem obdobju odločite, da vadbe ne boste več obiskovale, to pomeni le, da vam ne bo potrebno plačati vadbe za naslednje obdobje. V nasprotnem primeru poravnate kupnino za vadbo za tisto obdobje, ki vam najbolj ustreza (mesečno ali trimesečno). ONLINE VADBA: V kolikor se po preteku 30 dni odločite, da vam 3 mesečni online program Aktivna mami ne ustreza, vam kupnino povrnem a le v primeru, da ste do tega trenutka dosledno vadile po porgramu. To pa pomeni tudi, da bo vaš profil samodejno de-aktiviran in do vseh vsebin v programu ne boste več morale dostopati.
Če ugotovite, da vam program Aktivna Mami ne ustreza, to v roku 30 dni javite na: info@aktivnamami.si in vam povrnem kupnino.
 

Online vadba: V kolikor se po preteku 30 dni odločite, da vam 3 mesečni online program Aktivna Mami ne ustreza, vam kupnino povrnemo le v primeru, da ste do tega trenutka dosledno vadile po programu. Če ugotovite, da vam 3 mesečni program Aktivna Mami ne ustreza, to lahko javite v roku 30 dni na e-mail: info@aktivnamami.si in kupnino vam povrnemo brez vprašanj. To pa pomeni tudi, da bo vaš profil samodejno de-aktiviran in vaš dostop do vseh vsebin onemogočen.

6. Cene

Cene posamezne storitve (vadba za mamice, vadba za nosečnice, online program) so objavljene na spletni strani. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. 

 

7. Pritožbe

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav na ponudnika lahko obrne prek elektronske pošte ali telefona. 

Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte  ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se zavezuje, da se bo v roku osmih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljne obravnave postopka.

Ponudnik si prizadeva, da bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

8. Vračilo kupnine

8.1. Vadba osebno (v živo in/ali na daljavo): Kot je že navedeno v točki 5.3. lahko pri osebni izvedbi storitve ali vadbi na daljavo z vadbo prenehate kadar si želite, a vam kupnine v primeru, da se brez razloga odločite, da vadbe ne boste več obiskovali, ne vračam. 

8.2. Online vadba: V tridesetih dneh od dneva nakupa imate čas, da pisno na email info@aktivnamami.si zahtevate vračilo kupnine in zraven napišete svoje podatke za nakazilo vračila (naslov, TRR). Kupnino vam povrnem zgolj v primeru, če ste pogledali in odtrenirali vse treninge (video trening, vaje itn.) do tega trenutka, ko zahtevate vračilo kupnine.
Po prejemu pritožbe vam v petih delovnih dnevih sporočimo sklep. V primeru odobritve boste v roku 5 delovnih dni od potrditve prejeli nakazano vračilo.
V primeru zahtevanja vračila denarja si pridržujemo pravico, da vas dodamo na blokirano listo za prihodnje nakupe v naši trgovini ali povezanih trgovinah v naši lasti.

 

9. Poravnava obveznosti in neplačilo

V primeru neporavnave obveznosti s strani člana oziroma kupca, se mu lahko dodatno zaračunavajo stroški opomina in zamudne obresti, po veljavni zakonodaji. 

Stranka je dolžna preveriti ali je prejela račun na elektronski pošti ter vseh mapah v elektronski pošti. 

Dolžnost naročnika je tudi, da nas obvesti o morebitnih napakah na računu preko elektronske pošte omenjene na spletni strani. 

Odgovornost naročnika je, da poplača svoje obveznosti za katere ima sklenjeno veljavno pogodbo.

10. Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in za ostalo potrebno komunikacijo.

11. Varovanje podatkov

11.1. Osebne storitve: Ob začetku vadbe v Vigorground centru boste prejeli vse potrebne dokumente o vodenju in hranjenju vaših osebnih podatkov. Te vadbeni center obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.

 

11.2. VADBA NA DALJAVO ALI ONLINE PROGRAM: Spletna stran osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.
Prav tako bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.
Podjetje lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Naročnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu sklene naročniško razmerje, dejanski uporabnik storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije, je dolžan ob sklenitvi naročniškega razmerja obvestiti vse posameznike, ki na podlagi takšne pogodbe med spletno stranjo in pravno osebo uporabljajo storitve o tem, za katere namene bodo aktivnamami.si in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke.

Organizacija, ki je naročnik storitev, ki jih ponuja podjetje, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih spletna stran potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.
Spletna stran z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.

Športne dejavnosti, Nuša Repovž s.p., Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 6669824000, davčna številka: 39152995.

Informacije za bančno nakazilo:

Podjetje: Športne dejavnosti, Nuša Repovž s.p., Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenia
IBAN:SI56 6100 0000 8562 343
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Splošni pogoji so v uporabi od 1.9.2020. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram